Život bez bariér Nová Paka, z.ú.

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.  

skrýt

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.  

více

Je Vám sympatická snaha o začleňování zdravotně postižených a seniorů do společnosti? Jste přesvědčeni, že je třeba těmto skupinám osob zajistit odpovídající péči a služby? Je mnoho způsobů, jak můžete hendikepovaným a seniorům pomoci. Budeme rádi, pokud se tak rozhodnete učinit naším prostřednictvím a využijete tak mnoholeté zkušenosti našich zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, jejich citlivý přístup a pozitivní vztah k seniorům a zdravotně postiženým, i jejich chuť a odhodlání obhajovat zájmy a potřeby těchto skupin spoluobčanů u široké veřejnosti.  

Finanční podpora

Bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě na běžný účet organizace

78-8511550297/0100 u KB Nová Paka

Podpořte nás, když nakupujete!

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že nás svými nákupy můžete podporovat a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: Život bez bariér, z.ú.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Pomoci můžete i zakoupením předmětů z našeho e-shopu.

Další formy pomoci můžete najít na našich stránkách - Podpořte nás

skrýt
jak můžete pomoci

Je Vám sympatická snaha o začleňování zdravotně postižených a seniorů do společnosti? Jste přesvědčeni, že je třeba těmto skupinám osob zajistit odpovídající péči a služby? Je mnoho způsobů, jak můžete hendikepovaným a seniorům pomoci. Budeme rádi, pokud se tak rozhodnete učinit naším prostřednictvím a využijete tak mnoholeté zkušenosti našich zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, jejich citlivý přístup a pozitivní vztah k seniorům a zdravotně postiženým, i jejich chuť a odhodlání obhajovat zájmy a potřeby těchto skupin spoluobčanů u široké veřejnosti.  

Finanční podpora

Bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě na běžný účet organizace

78-8511550297/0100 u KB Nová Paka

Podpořte nás, když nakupujete!

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že nás svými nákupy můžete podporovat a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: Život bez bariér, z.ú.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

Pomoci můžete i zakoupením předmětů z našeho e-shopu.

Další formy pomoci můžete najít na našich stránkách - Podpořte nás

více

Život bez bariér Nová Paka, z.ú.

Lomená 533

509 01 Nová Paka

Zařazení

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM | SPORT, REKREACE, VOLNÝ ČAS | SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVÍ | OCHRANA PRÁV, OBHAJOBA ZÁJMŮ

Cílová skupina

SENIOŘI | OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM | OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM


MAGAZÍN
Zprávy neziskovek

Kdo mi pomůže?

Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové Pace a nabízí několik sociálních služeb pro handicapované, seniory, osoby v krizi nebo pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.cz potřebné informace a kontakty, zavolat, napsat nebo se osobně přijít podívat do Centra Klášter.
detail
Dobrá zpráva

Kompenzační pomůcky – pomocník v domácím prostředí

Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebo lidí se zdravotním postižením.
detail
Zprávy neziskovek

Podpořte Život bez bariér, z. ú. v dobročinné sbírce!

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává handicapované v chráněných dílnách, realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, organizuje sportovní, kulturní aktivity. Organizace zakoupila na splátky v roce 2006 objekt opuštěné bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter) s cílem oživit areál pro zajištění sociálních a doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní centrum a prostor pro setkávání lidí všech cílových skupin bez rozdílu věku a postižení.
detail
Zprávy neziskovek

Nabídka služeb a ubytování v Životě bez bariér v Nové Pace

Život bez bariér, z. ú. se sídlem v Nové Pace zajišťuje sociální služby pro handicapované, seniory, osoby v krizi neboli laicky pečující. Jedná se o služby spojené s denním stacionářem, sociální rehabilitací, sociálním poradenstvím. Nabídka služeb je však daleko širší. To znamená, že provozujeme rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek. Vozíky, postele, chodítka, motomedy, tříkolky jsou těmi pomůckami, které mnohdy usnadní překlenout dočasný tělesný handicap.
detail
Zprávy neziskovek

Život bez bariér v Nové Pace

V Nové Pace v prostorách bývalé nemocnice a kláštera sídlí nezisková organizace Život bez bariér z.ú.. Hlavní činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, nabídka přechodného ubytování a rozsáhlá půjčovna kompenzačních pomůcek. Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak můžeme pomoci?
detail
Zprávy neziskovek

Den otevřených dveří a jarmark v Životě bez bariér

Ve dnech 24. -25.11.2019 otevřeme areál  Života bez bariér a přivítáme všechny zájemce na Dni otevřených dveří, spojený s tradičním předvánočním jarmarkem.
detail
Zprávy neziskovek

Předvánoční jarmark a dny otevřených dveří v Centru bez bariér v Nové Pace

Ve dnech 26.11-27.11.2017 v  neděli a v  pondělí otevřeme areál  Života bez bariér a přivítáme všechny zájemce na Dni otevřených dveří, spojený s tradičním předvánočním  jarmarkem.
detail
Zprávy neziskovek

Půjčovna kompenzačních pomůcek a poradenství pro domácí péči o seniory a zdravotně postižené

Pečujete doma o své nemocné rodiče? Ubývají Vám s věkem síly a hůř se pohybujete? Vrátili jste se Vy nebo člen Vaší rodiny z nemocnice a potřebujete v rámci rekonvalescence pomoc a podporu? Pokud ano, pomohou Vám kompenzační pomůcky, laicky řečeno vozíky, chodítka, berle, polohovací lůžka, nástavce na WC, zvedáky a jiné. Pokud zjistíte, že konkrétní pomůcku potřebujete, můžete se obrátit na naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, která má ve své nabídce více než 150 pomůcek.
detail
Zprávy neziskovek

Jarní jarmark a Dny otevřených dveří v Centru bez bariér

Přijďte si nakoupit jarní dárky a dekorace a podívat se, jak se nám na novopackém kopci daří. Pokud se staráte o své blízké, kteří se potýkají se zdravotním postižením či potížemi spojenými se stářím, rádi si s vámi popovídáme o tom, jak bychom vaši rodině mohli pomoci.
detail
Zprávy neziskovek

Přijďte se naučit, jak doma pečovat o blízkého člověka

Lidé, co se doma starají o své blízké, se každý den potýkají s řadou problémů. „Když jsme si přivezli maminku domů z nemocnice, byla zcela odkázaná na naši péči. Byli jsme z toho úplně vyřízení“, popisuje paní Hana moment, kdy se začala starat o svoji maminku, která prodělala mrtvici.
detail
Zprávy neziskovek

Divadlo jinak s Životem bez bariér

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý, 15. září, v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde pořádala novopacká organizace Život bez bariér, z.ú ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých z Dzierżoniowa 5. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC.
detail
Zprávy neziskovek

Divadelní festival HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC

Život bez bariér, z.ú. a Polski Związek Niewidomych Dzierżoniów srdečně zvou širokou veřejnost na festival HRANÍ BEZ HRANIC - GRANIE BEZ GRANIC 2015 - divadelní/taneční/hudební vystoupení organizací sociálních služeb a partnerských škol.
detail
Zprávy neziskovek

Klienti sociálních služeb prodávali výrobky chráněné dílny

Do vánočního prodeje výrobků chráněné dílny Života bez bariér, o.s. se zapojili také klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře.
detail
Zprávy neziskovek

Co všechno jste mohli zažít na festivalu Hraní bez hranic-Granie bez granic

Krásný den plný divadelně-hudebních představení proběhl v úterý 16. září 2014 v Městském kulturním středisku Nová Paka, kde občanské sdružení Život bez bariér pořádalo ve spolupráci se svými přáteli z Polského svazu nevidomých 4. ročník divadelního festivalu HRANÍ BEZ HRANIC – GRANIE BEZ GRANIC, na který byla tento rok poprvé pozvána široká veřejnost.
detail
Zprávy neziskovek

Benefiční festival pod názvem Klášter žije!

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá občanské sdružení Život bez bariér již 8 let. Organizaci letošní benefice, která se konala v sobotu 14. června v areálu Centra Klášter v Nové Pace, jsme si opět všichni užili. 
detail
Zprávy neziskovek

Novopacký Klášter žije!

14. června 2014 od 16.30 hod. se bude konat v Nové Pace, v areálu občanského sdružení Život bez bariér, osmý ročník multikulturní benefiční festival s názvem Klášter žije!. I letos připravilo občanské sdružení pro veřejnost zajímavý program.
detail
Dobrá společnost

Prosba o pomoc: Přispějte na vchod pro vozíčkáře do Centra bez bariér

Vážení přátelé, prosím moc a moc o pomoc s tímto problémem: Už dva roky se usilovně snažím vybudovat v Nové Pace na klášteře přístup do Centra Bez Bariér - budovy s poskytováním sociálních služeb pro zdravotně postižené.
detail
VŠECHNY ČLÁNKY