Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace: „Schválení změny územního plánu je velmi důležitým krokem na cestě našeho projektu. Bez plánovaného venkovního schodiště by totiž nebylo technicky možné věž, která je jednou z nejšikmějších v Evropě, zpřístupnit. Změna územního plánu k tomu otevírá cestu.“

Ústecká komunitní nadace, která za ideou zpřístupnění stojí, požádala o změnu územního plánu města již v roce 2018. Schválena byla zhruba před měsícem. „Je však třeba počítat s tím, že bude jeden až dva roky trvat, než změny tohoto dokumentu projdou plně legislativním procesem,“ upozorňuje ředitelka Ústecké komunitní nadace.

Posledních 7 schodů již jen do konce roku

Na zpřístupnění šikmé věže přispělo dosud přes 50 dárců, kteří darovali téměř 1,2 milionu korun. Peníze Ústecká komunitní nadace vynaložila především na geodetické zaměření věže, odborné posudky, návrh požárně – bezpečnostního řešení a přípravu projektu, za kterým stojí renomovaná architektonická kancelář Huť architektury Martina Rajniše.

„Již pouze do konce letošního roku mají dárci jedinečnou možnost pořídit si některý ze 7 schodů, kterým bychom dosáhli na kulaté číslo 50 prodaných schodů. Každý z majitelů schodů, který přispěje částkou 25 000 korun, se může těšit na certifikát podepsaný architektem Martinem Rajnišem a jeho publikaci. Od začátku nového roku bude prodej schodů pozastaven do doby, než bude spuštěna konečná sbírka na rekonstrukci,“ uvedla Kateřina Valešová.

V současné době Ústecká komunitní nadace musí počkat na zapracování podnětu do nového územního plánu města. „Vzhledem k vývoji na trhu stavebních hmot budeme muset také přepracovat rozpočet na zpřístupnění šikmé věže. Čeká nás i příprava finální kampaně na získání finančních prostředků na samotnou výstavbu,“ dodala Kateřina Valešová.

Město Ústí nad Labem se k záměru připojilo

K záměru zpřístupnit šikmou věž v centru města se přihlásilo také vedení statutárního města Ústí nad Labem. „Rada města nedávno schválila Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí Panny Marie. Je to určitě dobrý signál pro nás i pro občany, že město si je vědomo důležitosti tohoto projektu jako významného prvku kulturního a církevního dědictví města, ale i jako možného turistického cíle,“ řekla Kateřina Valešová. Nyní nadace připraví návrh smlouvy o spolupráci mezi městem, nadací a církví, které kostel Nanebevzetí Panny Marie patří.

„Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jedna z nejvýznamnějších památek ve městě. Je to neodmyslitelná dominanta města a je samozřejmé, že podpoříme projekt vedoucí k jeho většímu zpřístupnění veřejnosti. Podařilo se odstranit nejzávažnější překážku, která zpřístupnění věže bránila a chceme tento záměr podporovat až do úspěšné realizace,“ potvrdil primátor Petr Nedvědický.

Fakta o projektu a kostelu Nanebevzetí Panny Marie

  • Zahájení projektu: 2015
  • Doposud vybráno: 1 194 126,00 Kč
  • Počet dárců: více než 50
  • Počet prodaných schodů: 43 z 200

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních států. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy to vypadalo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.