Na výrobě zboží, které nabídneme  na jarmarku se  významně podílí klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře, další předměty jsou vyrobeny  zaměstnanci rukodělných chráněných dílen. Výrobky si bude možné zakoupit v přízemí v budově Centra bez bariér (Opolského 148, Nová Paka) po oba dny od 8.30 hodin do 17.00 hodin nebo v e-shopu na našich stránkách

Kromě nákupů dárečků pro radost je možno nahlédnout "pod pokličku" celkové činnosti Života bez bariér a   prohlédnout prostory Centra bez bariér, kde poskytujeme naše služby. A které to jsou?

Odborné sociální poradenství – pro osoby se zdravotním postižením, seniory a pečující osoby

Sociální rehabilitace – služba určená lidem se zdravotním postižením a seniorům do 80 let věku, která v prvním nadzemním podlaží nabízí řadu různých činností, které mají posílit a podpořit samostatnost a nezávislost klientů, rozvíjet jejich znalosti a schopnosti a podporovat je v posílení pracovních návyků a získání odpovídajícího zaměstnání dle potřeb a schopností klienta. Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Denní stacionář  je umístěn v přízemí budovy Centra bez bariér. Tato služba je určená lidem s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují dopomoc druhé osoby. Denní stacionář nabízí svým klientům rozmanité aktivity s ohledem na jejich zájmy a schopnosti. Součástí aktivit klientů jsou účasti na sportovních a kulturních akcích. V letošním roce   klienti v rámci muzikoterapie (projekt realizovaný za podpory Ministerstva kultury ČR) se účastnili několika veřejných akcí. V rámci projektu "Sport handicapovaných", podpořený Libereckým krajem se mohli klienti  věnovat sportovním aktivitám ( jízda na koni, lyžování,kuželník, společné klání Hry bez hranic atd.)

Pro všechny návštěvníky bude zajímavá také půjčovna kompenzačních pomůcek, která nabízí pomůcky pro domácí péči pro osoby se zdravotním postižením, v rekonvalescenci nebo seniory. V půjčovně najdete přes 150 pomůcek, kromě mechanických a elektrických vozíků a tříkolek také polohovací lůžka, pomůcky pro osobní hygienu, motomed a další.

V prostorách denního stacionáře a sociální rehabilitace budou připraveny výtvarné dílničky, kde kdokoli může zkusit svůj um a vytvořit vlastní dáreček . Za cenu 10,-Kč lze vyrobit originální tapetovou záložku do knihy, z dostupných materiálu  či z papíru vytvořit dárek, který  určitě v nadcházejícím čase vánoc potěší vaše blízké.

Jste srdečně zváni na poslední listopadovou neděli a pondělí ve dnech 26.11-27.11 do Centra bez bariér v Nové Pace.