Organizace (Armáda spásy, Barvy brněnského bronxu, DROM, romské středisko, IQ Roma servis, Muzeum romské kultury, OSPOD Brno-sever, Ratolest Brno, Sdružení Petrov a Teen Challenge Brno) a angažovaní jednotlivci stojící za projektem Manuša of Cejl vyhledali a zaznamenali autentické příběhy 15 obyvatel sociálně vyloučené lokality v okolí známé brněnské ulice Cejl. Příběhy zachycují osudy lidí různého věku a s různými životními zkušenostmi; zachycují jejich příchod do města Brna, školní léta, úspěchy a neúspěchy v hledání práce či životního partnera. Příběhy se prolínají prožitky týkající se zkušeností s diskriminací, nerovným přístupem, životem a prací v podmínkách sociálního vyloučení, pocity strachu či odpojení.

„Manuša of Cejl ukazuje, že lokalita, která je většinou v české společnosti vnímaná jako ponurá, špinavá a nebezpečná, je místo plné života a barev, zajímavých lidí s různými životními osudy a zkušenostmi. O jejích obyvatelích můžeme mít různé představy, rozhodně o nich ale nevíme dost na to, abychom si o nich mohli myslet – vlastně cokoli,“ říká o projektu Anna Kupcová z organizace Ratolest Brno.

Všech 15 příběhů je možné poslechnout si na stránce www.manusaofcejl.cz.

Manuša of Cejl je variací na celosvětově rozšířený projekt sběru a zveřejňování příběhů různých lidí, který odstartoval v New Yorku jako Humans of New York („manuša“ je romské slovo pro „lidé“). Pro svou oblíbenost se tento koncept rozšířil do celého světa a dnes existuje mnoho lokálních autorů, kteří sbírají příběhy lidí ve svém okolí a publikují je.

Manuša of Cejl vznikla jako součást projektu Prevent Net Brno – Local Coalition Building for Solidarity and Diversity. Tento projekt byl spolufinancován EVZ foundation.