13 letou historií této akce prošlo 107 fotbalových týmů z celé řady odvětví. Firmy platí startovné a posílají své zaměstnance provětrat hlavy a nohy na fotbalová hřiště. Každý rok přinese tento turnaj v malé kopané velkou pomoc pro klienty Sue Ryder.

„Přípravy Sue Ryder Charity Cup jsou v plném proudu. Nejde je odkládat, i když naše zkušenosti z letošního jara nám velí plánovat tuto akci s velikou opatrností. V souladu se všemi nařízeními strávíme jeden zářijový den na fotbalovém hřišti a uděláme vše pro to, aby se akce vydařila. Zároveň si velmi vážíme toho, že se firmy nezalekly současného složitého období a přestože samy řeší spoustu problémů, půjdou si zahrát a vyjádří tak podporu potřebným,“ říká Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder.

Datum a čas konání: 9. září 2021, Tréninkové centrum mládeže Strahov

Startovné pro firemní partnery: 40.000 Kč + DPH 21%

Více informací: www.suerydercharitycup.cz