Úvodní den konference se věnoval problematice závislosti na internetu, „dětských gangů“, sebevražedného chování u dětí a významu truchlení při úmrtí žáka/kolegy ve škole. Druhý den konference obsahoval příspěvky na téma drog, poruch příjmu potravy, ADHD a virtuálního světa.

Ověřování informací na internetu bylo tématem příspěvku Ing. Petra Šmída, DiS – Portus Prachatice, o.p.s. Projekt "Počítačoví domorodci versus přistěhovalci" chce zvýšit mediální gramotnost u mladých lidí, jejich kritické myšlení a tím posílit občanskou společnost ve smyslu boje s manipulací a dezinformacemi v médiích. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.