Epilepsie, dětská mozková obrna, rekonvalescence po mozkové příhodě a další diagnózy znesnadňují klientům samostatný život a představují pro ně překážku při hledání vhodného zaměstnání.

Služba sociální rehabilitace jim umožňuje navázat kontakt s obdobně postiženými lidmi a pomáhá jim vykročit z „nucené“ izolace. Aby se klienti mohli do prodejních akcí zapojit, musí s nimi pracovnice služby intenzivně pracovat. Začíná to už přípravami. Klienti se podílí na výrobě výrobků, zpracovávají materiál pro chráněné dílny, ale zajišťují například i vyžehlení ubrusů na prodejní stoly, přípravu vánoční výzdoby či upečení štrúdlu, který k vánočním jarmarkům Života bez bariér neodmyslitelně patří.

Díky sociální rehabilitaci překonávají klienti ostych a stud, které jim brání v komunikaci. Ta je samozřejmě při prodejních akcích základem úspěchu. Nestačí jenom být slušný; umět pozdravit a poděkovat, ale také si zapamatovat informace o každém z nabízených výrobků, kterých jsou desítky. V případě potřeby jsou klienti schopni vysvětlit, z čeho je výrobek vyroben a kdy a jak se používá. Naučené informace si musí nejenom zapamatovat, ale musí je umět také srozumitelně sdělit. Důležitý předpoklad je také naučit se zacházet s penězi; dokázat říci nakupujícímu konečnou cenu a vrácené peníze si správně spočítat. Prodávat také znamená být schopen několik hodin se soustředit, pozorně sledovat, co se kolem mě děje, a umět reagovat na přání a podněty zákazníků, ale i takové situace, jako je nedostatek drobných mincí na vrácení. Pokud se klientům podaří dovednosti a návyky získané na sociální rehabilitaci a v denním stacionáři uplatnit v reálném prostředí, slýchají pak pracovnice i komentáře typu: „Dnes mě to opravdu moc bavilo“, či „Líbilo se mi být mezi lidmi“. A to je důkazem, že klientům možnost seberealizace přináší uspokojení a zvyšuje jejich sebevědomí.

Pokud se i vy potýkáte se zdravotním postižením či duševním onemocněním, nezůstávejte sedět doma. Přijďte se podívat do Centra bez bariér v Nové Pace, jak služba sociální rehabilitace funguje. Pro klienty je služba zdarma, neboť je součástí individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.