Ceny VIA BONA jsou hodnoceny v šesti kategoriích, do nichž letos bylo nominováno 111 přihlášek:

 • Cena novinářů pro individuálního dárce
 • Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku
 • Cena za školní filantropii
 • Cena za otevírání nových cest
 • Cena pro malou a střední firmu
 • Cena pro velkou firmu.

Miroslav Čepický, Head of Corporate Communication ve společnosti Vodafone Czech Republic,  se hodnocení v  komisi letos zúčastnil poprvé a přihlášené příběhy na něm zanechaly velký dojem: „Příběhy nominovaných jsou tak silné a přitom odlišné, že mohou být příkladem pro ostatní, ať už někomu pomáhají nebo se k tomu teprve chystají…“

Finalisté 17. ročníku v jednotlivých kategoriích jsou následující (řazeno abecedně):

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Michal Rybář za financování výcviku tří asistenčních psů a cesty pro pracovníky a klienty s postižením do německého Mitterteichu. Pan Rybář ve své firmě zaměstnává řadu lidí se zdravotním postižením a podporuje místní komunitu. Dále pravidelně přispívá na rekonstrukci a údržbu zámku v Brandýse nad Labem, podporuje sportovní aktivity, děti a potřebné, podporuje projekt ŠANCE, pomohl v Indonésii vystavět školu, zasílá pomoc při povodních, a to vždy adresně.

Sanjiv Suri za jeho originální fundrisingovou výzvu pro organizaci Lékaři bez hranic. Sanjiv Suri se rozhodl vrátit do Indie a znovu ji objevit ze sedla svého kola. Celou cestu sám zorganizoval, ujel 843 km za 8 dní a při této příležitosti oslovil své obchodní partnery a přátele.  Doposud se Sanjivu Surimu podařilo pro organizaci v České republice získat přes milion dvě stě tisíc korun.

Kvido Štěpánek za dlouhodobou pomoc a podporu řady neziskových organizací jako např: Orlickoústecká nemocnice, UNICEF, sdružení Jasněnka, Nadace charty 77. Sám říká: „Pokud mám možnost pomoci, tak je potřeba to udělat, protože my, kteří jsme zdraví, zajištění a pomoc druhých nepotřebujeme, bychom měli pomáhat těm potřebným. Neříkejme nikdy „ať to zařídí stát či jím zřízené instituce“. Pokud mám pocit, že by se mělo něco změnit, měl bych se o to zasloužit především sám. Nenadávejme na politiky, sami jsme si je zvolili, pojďme příkladem, protože ač se to nezdá i v dnešní době platí, že příklady táhnou.“

Cena za školní dobročinnost:

Aktivní Kladno za to, že se rozhodli ve svém okolí něco změnit. Studenti Gymnázia Kladno si vyzkoušeli organizaci velké akce v Domě kultury Rozjezd!, další rok úspěšně zahájili uspořádáním Galaparty v Galerii Kladno. Pravidelně spolupracují s Domovem seniorů, se Speciální školou Slunce v Unhošti, či s družinami, pro které připravují kulturní programy. Na půdě gymnázia přišli s novinkou Debatní soutěže a pro klienty centra komplexní sociální péče Fontána připravili velikonoční program.

Martin Kučera a Vojtěch Paukner za projekt „Milý Ježíšku…“, funkční systém obdarovávání dětí z dětských domovů. Do projektu bylo zapojeno 24 dětských domovů z České a Slovenské republiky, které nominovaní sami kontaktovali. V prvním kole bylo během tři dní splněno přes 217 dětských přání. Celkem bylo vyslyšeno 500 dětských přání. Webové stránky projektu www.milyjezisku.eu navštívilo 30.000 návštěvníků.

Kvarta B, Gymnázia Chodovická Praha 9, za zapojení do akce Projekt Občan a realizaci projektu se zaměřením na seniory. Od 21. 11. 2013 navštěvuje skupina studentů jednou týdně Domov sociálních služeb na Praze 9, hrají se seniory hry, předčítají knihy a v létě chodí ven. Před Vánoci zde uspořádali společně Mikulášskou besídku a před Velikonoci barvili se seniory vajíčka.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Jiří Hrabčuk za svou aktivitu v občanském sdružení MÉDEA Hlinsko, která se zabývá prací s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou mládeží, dětmi s poruchami chování a dětmi v náhradní rodinné péči. Díky silné angažovanosti pana Hrabčuka se uvedené občanské sdružení stalo jedním z nejvyhledávanějších v Pardubickém kraji.

Barbora Jindřiška Petrtýlová za mimořádnou výdrž a obětavost, se kterými se již 14 let každou první sobotu v měsíci neúnavně účastní projektu organizace UNICEF Pečení pro děti. Kromě pomoci s realizací akce přímo na místě vytváří a spravuje web projektu, finančně přispívá do fondu UNICEF a jako dobrovolník se účastní i dalších dlouhodobých projektů této organizace.

Petr Sýkora za osobní nasazení a odvahu, se kterými přistoupil k realizaci unikátního projektu DOBRÝ ANDĚL. Za více než 30 měsíců existence nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL pomohl rozdělit více než 1 500 rodinám s nemocnými dětmi téměř 90 milionů korun a umožnil tak více než 27 tisícům dárců zažít radost z dávání. Přínos Petra Sýkory je vyšší než plný pracovní úvazek a mimo jiné je také sám Dobrým andělem a finančně podporuje rodiny s dětmi.

Cena za otevírání nových cest:

Československá obchodní banka, a. s. za Kartu dobré vůle, která umožňuje svým majitelům odvádět 0,6 % z každé provedené platby u obchodníka a tím pravidelně přispívat na vybrané charitativní projekty. Odhadovaná částka, která by mohla být díky této kartě přerozdělena mezi neziskové organizace v roce 2014, je dva miliony korun.

Aleš Jeník za dlouhodobou podporu neziskového sektoru, která začala zapojením do projektu společnosti Vodafone Rok Jinak, jehož výsledkem bylo vytvoření online platební brány pro neziskové organizace Darujme.cz. Pan Jeník následně založil sdružení CRM pro neziskovky, které pomáhá profesionalizaci neziskového sektoru napojením na CRM systém Salesforce.com. Aleš Jeník neustále hledá nové možnosti, jak daný projekt rozšířit a jaké oblasti neziskového sektoru technologicky dále rozvíjet.

LMC s. r. o. za jedinečný projekt Smysluplnedarky.cz, který na konci roku 2013 přinesl novou formu firemního a klientského dárcovství. LMC tímto projektem přitáhlo jak firemní klienty, tak své zaměstnance k zodpovědnému dárcovství. Ročně umožňuje LMC s. r. o. bezmála 500 neziskovým organizacím bezplatnou inzerci na portálech Prace.cz a Jobs.cz a odborně, ale i finančně podporuje mnoho neziskových organizací. LMC bylo nominováno těmito organizacemi: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Pomocné tlapky o.p.s., Nadační fond Rozum a Cit a ROSA - centrum pro týrané ženy.

Cena pro malou a střední firmu:

GALVAMET spol. s.r.o. za dlouholetou podporu Charity Vsetín. Kromě významné finanční pomoci se do společných aktivit zapojují i samotní zaměstnanci firmy, kteří podporují již běžící projekty a sami iniciují vznik nových.

PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. za propracovanost a dlouhodobost projektu Nadační fond Schody do života, na který každoročně uvolňuje 1% z vytvořeného zisku. Projekt cíleně podporuje potřeby každého dítěte dětského domova zvlášť. Hlavním vkladem do projektu jsou stovky až tisíce hodin dobrovolné práce zaměstnanců a vedení firmy.

RSJ a.s. za štědrou podporu neziskové organizace Dialog Jessenius o.p.s., která díky této podpoře pomáhá onkologicky nemocným pacientům. Kromě finanční spolupráce se firma RSJ snaží pomáhat i s propagací těchto projektů. RSJ je dále ceněna pro svou podporu vědy a výzkumu.

Cena pro velkou firmu:

AVAST Software s.r.o. za rozvoj paliativní péče v ČR a dlouhodobou pomoc občanskému sdružení Cesta domů, která díky tomu mohla posílit stabilitu zdravotního týmu a zvýšit kapacitu poskytované pomoci. Avast nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Hospic Anežky České, Sdílení o.p.s., Nadační fond Umění doprovázet, Domov Sue Ryder, o.p.s., Společnost DUHA, Oblastní charita Červený Kostelec a Sdružení Linka bezpečí.

AVON Cosmetics, spol. s.r.o. za dlouhodobou finanční podporu organizace proFem o.p.s., která směřovala na realizaci řady workshopů s tématikou domácího násilí, mediální kampaň k benefičním koncertům a do Fondu právní pomoci pro oběti domácího násilí.

PRECIOSA, a.s. za již skoro dvacet let trvající finanční podporu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově. Škola tyto prostředky využila na pořízení např. horkovzdušné sušárny do chemické laboratoře nebo kovářské výhně. Preciosu nominovaly i další organizace, které firma finančně podporuje: občanské sdružení Kokonín, taneční škola TAKT Liberec, Česká sklářská společnost, o.s. a Jablonecký klub onkologických pacientů.


Členové hodnotící komise Ceny novinářů pro individuálního dárce:

 • Robert Čásenský
 • Dalibor Dostál, Profit
 • Petr Dudek, Čro Radiožurnál
 • Tomáš Feřtek, EDUin
 • Petra Fundová, Burda Media
 • Ivan Hamšík, Ecopress a Umění darovat
 • Jiří Humplík, Deník
 • Zuzana Kleknerová, Aktuálně.cz
 • Hana Kejhová, Economia
 • Miroslav Motejlek, motejlek.com
 • Václav Sochor, Bison&Rose
 • Marek Stoniš, Reflex
 • Marek Šálek, Instinkt
 • Krystyna Wanatowiczová, MF DNES
 • Petr Závozda, Lidové noviny

Členové hodnotící komise pro ostatní kategorie:

 • Andrea Bartoňová, PwC ČR
 • Miroslav Čepický, Vodafone Czech Republic
 • Martin Frýdl, AC&C Public Relations
 • Klára Gajdušková, Česká spořitelna
 • Tomáš Knaibl, Velvyslanectví USA v ČR
 • Matěj Lejsal, domov Sue Ryder
 • Libor Malý, občanské sdružení Adato Paradigma
 • Tomáš Slavata, vítěz Ceny VIA BONA 2013 v kategorii Srdcař roku
 • Jiří Wald, občanské sdružení Audabiac

Členové hodnotící komise Ceny za školní dobročinnost:

 • Michaela Dostálová, SCIO
 • Tomáš Feřtek, EDUin
 • Martin Frýdl,  AC&C Public Relations
 • Bohumil Kartous, EDUin
 • Tomáš Knaibl, Velvyslanectví USA v ČR