„Přijeli naši partneři z Polska, přijely soubory dětí a klientů sociálních služeb, přišla veřejnost, tleskalo se, hrálo se, tvořilo se, a to vše v pohodové a milé atmosféře“, shrnula průběh festivalu ředitelka Života bez bariér, Jitka Fučíková, a dodává: „Letošní ročník jsme si moc užili a podle prvních reakcí to vypadá, že se snad v Nové Pace líbilo všem, kteří na festival dorazili, včetně těch, kteří přijeli vůbec poprvé, což byly například děti ze ZŠ praktické a speciální z Hostinného anebo ze ZŠ speciální z Jaroměře“.

Festival tento rok navštívilo kolem 350 účastníků, kteří zaplnili jak velký, tak malý sál i přilehlé venkovní prostranství, neboť vedle hlavního programu na ně čekal i ten doprovodný, který zahrnoval ukázky canisterapie, dravých ptáků, rukodělné dílničky, dřevěné modely stavebních strojů, či ukázky her pro zrakově postižené prezentované Polskou firmou Altix. Téměř dvě třetiny účastníků se představili v obou rolích, jak vystupujících, tak diváků, a podávali skvělé výkony. Akci mile zahájil pěvecký sbor Zvoneček dětí z MŠ Stará Paka. Poté následovalo představení klientů Života bez bariér, z.ú., které bylo díky svému názvu PÍVO spojeno s velikým očekáváním.  Následoval tanec Veselé zebry v podání dětí ze ZŠ speciální Jaroměř, tanec vzkříšení dětí z MŠ a ZŠ Brána Nová Paka a krásné vystoupení o všech řemeslech, která mají zlaté dno v podání dětí z MŠ a ZŠ školy speciální Srdíčko z Jilemnice. Po přestávce vzali žáci ZŠ praktické a speciální Sluneční z Hostinného všechny přítomné na cestu kolem světa a děti ze ZŠ speciální a praktické DČCE z Vrchlabí předvedly povznášející taneční vystoupení. Následovalo vystoupení  v podání klientů-kovbojů z Denního centra DČCE středisko Světlo Vrchlabí a řízný country tanec klientů z Domova sociálních služeb ze Skřivan. Celé divadelní dopoledne zakončili za potlesku všech přítomných zpěváci z Polského svazu nevidomých Dzierżoniów, které na podium uvedla dlouholetá partnerka Života bez bariér, paní Elžbieta Lipińská.

Účinkující pozdravili a morálně podpořili místostarosta Nové Paky, p. Milan Pospíšil st., vedoucí odboru školství a kultury, p. Bohuslav Benč, a také Ing. Luděk Bálek z Jičína.

Bezbariérový vstup do malého sálu byl letos poprvé zajištěn přes rampu vybudovanou městem Nová Paka, takže si akci užili i početní návštěvníci z řad osob s tělesným postižením, díky nimž prošla rampa zatěžkávací zkouškou.

Poděkovat bychom chtěli v prvé řadě všem, kteří se rozhodli náš festival podpořit svojí účastí.

Velký dík patří také rodině Štrohalmových ze Železného Brodu za úžasné dřevěné modely stavebních strojů, které si všichni přítomní mohli vyzkoušet, sokolnici Janě Mazúchové a canisterapeutce Vladimíře Kasalové, dobrovolníkům-studentům ze třídy HT2 Střední školy gastronomie a služeb z Nové Paky, kteří podali naprosto fantastický profesionální výkon při zajištění občerstvení pro účastníky akce, novopacké pražírně ORBIS, pracovnicím MKS Nová Paka, paní Monice Fišerové za úžasný tlumočnický a organizační maraton a všem pracovníkům a dobrovolníkům Života bez bariér za přípravu a organizaci akce.
Velice děkujeme také sponzorům a partnerům festivalu, konkrétně: Česko-polskému fóru, Královéhradeckému kraji, městu Nová Paka, městu Pieszyce a Nadaci Divokých hus. Skvělou atmosféru nejlépe vystihují fotografie Lukáše Hájka z Jičína, kterému za jejich pořízení moc děkujeme. Můžete si je prohlédnout na www.zbb.cz.. Těšíme se s vámi všemi na shledanou na divadelních prknech opět příští rok.