Již druhým rokem se rozhodli pracovníci sdružení umístit konání festivalu do Městského kulturního střediska, aby si vystupující mohli vychutnat atmosféru skutečného divadelního jeviště. Neboť je bezbariérovost především malého kulturního sálu stále spíše předmětem debat nežli činů, zpřístupnili pracovníci sdružení prostor instalací vlastní pororoštové rampy. V den konání akce tak nic nebránilo tomu, aby se všechny prostory objektu naplnily klienty sociálních služeb zaměřených na podporu zdravotně postižených a seniorů, žáky mateřských a základních škol, zvědavou veřejností, i šedesáti návštěvníky z Polska. Z  250 účastníků se jich téměř dvě třetiny v průběhu dne představily také na jevišti. A v obou rolích, jak vystupujících, tak diváků, podávali skvělé výkony.

Akci mile zahájil pěvecký sbor Zvoneček dětí z MŠ Stará Paka. Poté následovalo krásné, sluncem, hvězdami i mraky prostoupené pěvecké představení dětí z novopacké MŠ Brána. Velký potlesk sklidil také autorský muzikál na motivy biblického příběhu o králi Šalamounovi v podání žáků ZŠ Brána. Humorně a vtipně zasáhli do programu členové dramatického souboru staropacké Masarykovy ZŠ s představením „Staropacká plus vysílá naposledy“. Následovali roztančení klienti Diakonie ČCE středisko Světlo Vrchlabí a také domácí zástupci, klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře Života bez bariér, o.s., kteří se svými tanečními kreacemi rozpohybovali i řadu přihlížejících diváků. Velice dojemné představení s názvem „Láska je láska“ plné živých obrazů znázorňujících láskyplný životní příběh předvedli žáci speciální MŠ a ZŠ Srdíčko z Jilemnice. Kdo si chtěl zazpívat, měl jedinečnou příležitost při pěveckém vystoupení členů Polského svazu nevidomých z Dzierżoniówa, které na podium uvedla dlouholetá partnerka sdružení, paní Elžbieta Lipińská, v doprovodu jeho vedoucí, paní Jitky Fučíkové. Polští zpěváci se po svém vystoupení ještě přidali k Milanovi Peštovi. Ten spolu s klientkami sociální rehabilitace Života bez bariér, o.s., Klárkou a Jiřinkou, zazpíval píseň „Chyťme slunce svý“, kterou složil k letošnímu desátému výročí sdružení a jejíž refrén zazněl jak v české, tak polské verzi. Hlavní program festivalu zakončil, stejně jako minulý rok, bývalý klient sociální rehabilitace, David Baláž, který se převtělil v Michaela Jacksona a předvedl skvělé taneční vystoupení. Na účinkující se přišly podívat také paní Jaroslava Komárková, radní města Jičína, a paní Jana Vrbová, vedoucí sociálního odboru města Nová Paka, kterým tímto děkujeme za morální podporu.

To však nebylo zdaleka vše. V průběhu dne se na pódiu velkého sálu usadili draví ptáci sokolnice Jany Mazúchové z Hořic, které si zblízka prohlédly, podržely na ruce a pohladily desítky účastníků festivalu. Také venkovní prostranství bylo zaplněno po celé dopoledne, neboť zde vedle tvořivé dílničky pro malé i velké, probíhala ukázka canisterapie. Všichni se mohli pomazlit s labradorským retrívrem Barykem, vyzkoušet si ovládací povely a od paní Vladimíry Kasalové získat podrobné informace o terapii, která je prováděna za pomoci pejsků, i rady, jak by se měl každý o pejska správně starat.

Také v malém sále čekalo pro smyslové buňky účastníků festivalu hned několik lákadel. Výbornou kávu zde vařili pracovníci novopacké pražírny ORBIS a k ochutnání bylo hned několik druhů opravdu delikátních dezertů, které napekli polští návštěvníci festivalu. Ti také předchozí den připravili spolu s klienty sociální rehabilitace Života bez bariér, o.s. pro všechny návštěvníky, které kromě vůně lákají také zářivé barvy, speciální polskou želatinovou mňamku ala „amarouny“. Kdo se chtěl pouze dívat, mohl si prohlédnout výstavu výrobků chráněné dílny Života bez bariér, i polských klientů z Dzierżoniówa.

Poděkování patří všem, kteří se rozhodli náš festival podpořit svojí účastí. Nacvičit představení jistě zabralo všem vystupujícím souborům  spoustu hodin. Nejenom proto jsme byli moc rádi, že se rozhodli přijet do Nové Paky a podělit se o výsledek svého snažení s ostatními účastníky festivalu HRANÍ BEZ HRANIC.
Děkujeme vám všem, byli jste skvělí!

Velký dík patří také: sokolnici Janě Mazúchové a canisterapeutce Vladimíře Kasalové, které pro návštěvníky připravily opravdu krásný program, vše bez nároku na honorář, dále dobrovolnicím z Gymnázia a SPgŠ Nová Paka: Janě Šecové a Markétě Barancové, za jejich úžasný výkon při zajištění občerstvení pro celé zástupy účastníků festivalu, novopacké pražírně ORBIS, našemu amatérskému zvukaři, Aleši Fučíkovi, pracovnicím MKS Nová Paka, panu Tomáši Fišerovi za dvoudenní tlumočnický a organizační maratón a všem pracovníkům a dobrovolníkům ze Života bez bariér za přípravu a organizaci celé akce.

Velice děkujeme také všem sponzorům a partnerům, kteří podpořili konání akce finančními příspěvky, konkrétně: Česko-polskému fóru, Královéhradeckému kraji, městu Nová Paka a polskému městu Pieszyce.

Děkujeme a těšíme se na setkání v rámci V. ročníku HRANÍ BEZ HRANIC v roce 2015.