ACET ČR, z. s.

ACET je mezinárodní organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET ČR, z.s. je členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 zemích (Bělorusko, Burundi, DR Kongo, Chorvatsko, Česká republika, Indie, Severní Irsko, Republika Irsko, Jersey, Kazachstán, Kyrgystán, Nigerie, Rusko, Skotsko, Slovenská republika, Slovinsko, Jižní Afrika, Tádžikistán, Thajsko, Ukrajina, Uganda, Uzbekistán a Zimbabwe). ACET ČR, z.s. spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárod-ními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Na školy nabízí preventivní program "Zvol si život", který je certifikovaný MŠMT (02/17/1/CE).

ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost

 • práce s dětmi a mládeží
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
 • poskytování poradenství
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • realizace přednášek
 • příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
 • tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
 • publikační činnost
 • podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
 • charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným mladým lidem v ČR i v zahraničí
 • zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa
 • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
 • konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
 • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace

ACET založil Dr. Patrick Dixon v roce 1988 ve Spojeném království, protože chtěl prakticky a se zájmem reagovat na problematiku AIDS. Dnes naleznete nezávislé programy ACET ve více než 20 zemích, které spolu spolupracují v rámci dynamicky rostoucí mezinárodní ACET Aliance. Tato aliance je skupina nezávislých organizací po celém světě, které pracují na tom, aby klesal počet HIV pozitivních, pečují o ty, kteří HIV/AIDS byli a jsou nějak ovlivněni, a podporují tzv. AIDS sirotky.

Každý národní vedoucí je vykazatelný Správní radě a je zodpovědný za národní programy a jejich financování. Aktivity mnohých z těchto organizací už překračují hranice a mají mezinárodní dopad.

V mnoha zemích se šíření HIV vymklo kontrole. Ocitli jsme se v časové tísni, abychom zachránili budoucí generace. Mnoho komunit v Africe bylo zdecimováno touto epidemií. V současné době očekáváme nárůst počtu nakažených v Indii, Rusku a Číně. AIDS ovlivnil rozvoj některých zemích v posledních dvou dekádách. Nelze očekávat, že přijde ekonomický růst, že zavlažovací projekty a projekty na dodávky pitné vody či mikroúvěry nejchudším přinesou do rozvojových zemí zázračné vysvobození z chudoby, pokud nebude ruku v ruce bojováno s fenoménem AIDS. AIDS je v mnohém podobný malomocenství (lepře). Znáte totiž v současnosti nějakou jinou nemoc, jejíž diagnóza by nemocnému člověku v některých komunitách způsobila bití či dokonce zabití? Dnes existuje antiretrovirová terapie, která prodlužuje život a jejíž dostupnost se zlepšuje. Nicméně - lék ani vakcína dosud nebyl vynalezen, a proto základní prioritou zůstává osvěta a prevence.

skrýt

ACET je mezinárodní organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET ČR, z.s. je členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 zemích (Bělorusko, Burundi, DR Kongo, Chorvatsko, Česká republika, Indie, Severní Irsko, Republika Irsko, Jersey, Kazachstán, Kyrgystán, Nigerie, Rusko, Skotsko, Slovenská republika, Slovinsko, Jižní Afrika, Tádžikistán, Thajsko, Ukrajina, Uganda, Uzbekistán a Zimbabwe). ACET ČR, z.s. spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárod-ními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Na školy nabízí preventivní program "Zvol si život", který je certifikovaný MŠMT (02/17/1/CE).

ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost

 • práce s dětmi a mládeží
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
 • poskytování poradenství
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • realizace přednášek
 • příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
 • tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
 • publikační činnost
 • podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
 • charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným mladým lidem v ČR i v zahraničí
 • zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa
 • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
 • konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
 • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace

ACET založil Dr. Patrick Dixon v roce 1988 ve Spojeném království, protože chtěl prakticky a se zájmem reagovat na problematiku AIDS. Dnes naleznete nezávislé programy ACET ve více než 20 zemích, které spolu spolupracují v rámci dynamicky rostoucí mezinárodní ACET Aliance. Tato aliance je skupina nezávislých organizací po celém světě, které pracují na tom, aby klesal počet HIV pozitivních, pečují o ty, kteří HIV/AIDS byli a jsou nějak ovlivněni, a podporují tzv. AIDS sirotky.

Každý národní vedoucí je vykazatelný Správní radě a je zodpovědný za národní programy a jejich financování. Aktivity mnohých z těchto organizací už překračují hranice a mají mezinárodní dopad.

V mnoha zemích se šíření HIV vymklo kontrole. Ocitli jsme se v časové tísni, abychom zachránili budoucí generace. Mnoho komunit v Africe bylo zdecimováno touto epidemií. V současné době očekáváme nárůst počtu nakažených v Indii, Rusku a Číně. AIDS ovlivnil rozvoj některých zemích v posledních dvou dekádách. Nelze očekávat, že přijde ekonomický růst, že zavlažovací projekty a projekty na dodávky pitné vody či mikroúvěry nejchudším přinesou do rozvojových zemí zázračné vysvobození z chudoby, pokud nebude ruku v ruce bojováno s fenoménem AIDS. AIDS je v mnohém podobný malomocenství (lepře). Znáte totiž v současnosti nějakou jinou nemoc, jejíž diagnóza by nemocnému člověku v některých komunitách způsobila bití či dokonce zabití? Dnes existuje antiretrovirová terapie, která prodlužuje život a jejíž dostupnost se zlepšuje. Nicméně - lék ani vakcína dosud nebyl vynalezen, a proto základní prioritou zůstává osvěta a prevence.

více

Proč podpořit ACET ČR

Prioritou naší organizace ACET ČR, z.s v rámci rozvojové pomoci v zahraničí, je pomoci dětem v jejich zemích se vzděláváním. Dále podporujeme různé rozvojové aktivity v zahraničí.

Co je cílem podpory vzdělávání dětí?

Většina z podporovaných dětí žije pod hranicí chudoby, některé z nich jsou zasaženy HIV od svých infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nemoci, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo starší děti (třeba sourozenci). Ačkoli základní vzdělání je v některých zemích zdarma, k samotnému studiu je potřeba počítat s výdaji, které jsou pro většinu těchto dětí příliš vysoké (povinné školní uniformy, sešity, tužky, jídlo…). Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. ACET ČR, z.s. si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti z nejchudších částí měst nebo vesnic (jde o sirotky nebo polosirotky. Vzdělání přináší dětem šanci změnit život a najít si zaměstnání, které pomůže jim i jejich rodinám zvýšit svoji životní úroveň).

Finanční podpora

Bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě přímo na účet rozvojové pomoci ACET ČR

43-2068240237/0100

Platba on-line přes platební bránu Darujme.cz – celý proces je rychlý a zabere jen pár minut.

Podpořte nás, když nakupujete!

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že můžete nakupovat a zároveň podporovat ACET ČR a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: ACET ČR, z.s.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

skrýt
jak můžete pomoci

Proč podpořit ACET ČR

Prioritou naší organizace ACET ČR, z.s v rámci rozvojové pomoci v zahraničí, je pomoci dětem v jejich zemích se vzděláváním. Dále podporujeme různé rozvojové aktivity v zahraničí.

Co je cílem podpory vzdělávání dětí?

Většina z podporovaných dětí žije pod hranicí chudoby, některé z nich jsou zasaženy HIV od svých infikovaných rodičů. Pokud dětem zemřou rodiče vlivem této nemoci, starají se o ně vzdálení příbuzní nebo starší děti (třeba sourozenci). Ačkoli základní vzdělání je v některých zemích zdarma, k samotnému studiu je potřeba počítat s výdaji, které jsou pro většinu těchto dětí příliš vysoké (povinné školní uniformy, sešity, tužky, jídlo…). Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná. ACET ČR, z.s. si klade za cíl tento trend změnit alespoň pro některé děti z nejchudších částí měst nebo vesnic (jde o sirotky nebo polosirotky. Vzdělání přináší dětem šanci změnit život a najít si zaměstnání, které pomůže jim i jejich rodinám zvýšit svoji životní úroveň).

Finanční podpora

Bezhotovostní převod finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě přímo na účet rozvojové pomoci ACET ČR

43-2068240237/0100

Platba on-line přes platební bránu Darujme.cz – celý proces je rychlý a zabere jen pár minut.

Podpořte nás, když nakupujete!

Nakupujete na internetu? A věděli jste, že můžete nakupovat a zároveň podporovat ACET ČR a přitom nezaplatit ani o korunu navíc? Na Givt.cz nás můžete podpořit pod názvem: ACET ČR, z.s.

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene.

více

ACET ČR, z. s.

Čs. Armády 492

53701 Chrudim

Zařazení

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM | MEZINÁRODNÍ AKTIVITY | SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVÍ

Cílová skupina

PŘÍSLUŠNÍCI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN | RIZIKOVÉ SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE | DĚTI DO 18 LET