Životní prostředí

Rekordní sezóna pro čápy. Ornitologové s dobrovolníky spočítali 1 567 vzletných mláďat

Úspěšnou hnízdní sezónu letos prožili v Česku čápi bílí. Podle údajů programu občanské vědy Čapí hnízda České společnosti ornitologické (ČSO) letos vyvedli 1 567 mláďat. Je to nejvíce v historii programu. Zapojilo se rekordní množství dobrovolníků sledujících dění na hnízdech, celkem 1008, o 233 více než loni. Lidé zaznamenali hnízdění na 571 hnízdech, což je meziroční nárůst o 80 hnízd. Ornitologové hodnotí sezónu jako úspěšnou a oceňují zapojení dobrovolníků do programu na www.birdlife.cz/capi.
detail
Zprávy neziskovek

Úprava územního plánu otevřela cestu ke zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Cesta ke zpřístupnění unikátní šikmé věže gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem je otevřena. Město schválilo změnu územního plánu, která umožní stavbu nového venkovního schodiště z architektonické dílny Martina Rajniše přímo u hlavní lodě kostela. Doposud největší dobročinný projekt ve více než 20leté historii Ústecké komunitní nadace tak má za sebou důležitou fázi přípravy a může pokračovat.
detail
Zprávy neziskovek

Konference prevence rizikového chování již podeváté

Již devátý ročník krajské konference primární prevence rizikového chování a prevence kriminality se uskutečnil ve dnech 14. a 15. října 2021 v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jí 130 pedagogů, převážně metodiků prevence.
detail
NEZISKOVKA

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy.

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.

Díky sčítání a monitoringu získáváme cenné informace o rozšíření a početnostech ptáků v Česku i v zahraničí a tím i výchozí data nezbytná pro následný výzkum a ochranu ptáků. Samotná ochrana se pak netýká pouze ohrožených jedinců, kterým pomáháme například přímou ochranou hnízd, ale znamená také péči o jejich životní prostředí. ČSO se přitom věnuje jak ochraně ohrožených a vzácných druhů, jako jsou například dravci, tak i ochraně běžných druhů ptáků.

detail
NEZISKOVKA

Život bez bariér Nová Paka, z.ú.

Občanské sdružení Život bez bariér bylo založeno v roce 2004 a od této doby pomáhá zdravotně postiženým a seniorům odhalit jejich potenciál a znovu se začlenit do společnosti. Impulzem k založení sdružení byla snaha pana Josefa Fučíka (kterému se v roce 1998 stal vážný zdravotní úraz vedoucí k těžkému, celoživotnímu postižení), jeho rodiny a jeho přátel pomoci i ostatním lidem se zdravotním postižením a seniorům vyrovnat se s jejich složitou situací. Vznikl tak subjekt, který nejen že zajistil pro výše zmíněnou skupinu spoluobčanů sociální služby, které v regionu Novopacka chyběly, ale dlouhodobě se o zájmy této skupiny obyvatel stará.

Cílem občanského sdružení je napomáhat integraci zdravotně postižených a seniorů do společnosti. Tato snaha vychází z  individuálních možností, představ a přání jednotlivých klientů. Sdružení usiluje o to, aby se každý, kdo jej osloví s žádostí o radu či pomoc, setkal s odpovídající odezvou, aby mu bylo umožněno identifikovat a dále rozvíjet jeho potenciál a zároveň, aby obdržel veškerou pomoc potřebnou ke kompenzaci jeho zdravotního omezení.  

detail
NEZISKOVKA

Nadace Partnerství

Podstatou naší práce je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporujeme a posilujeme ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

Naši vizí je svobodná společnost aktivních občanů vědomě pečujících o životní prostředí.

Vytvářením partnerství, finanční podporou a vzděláváním posilujeme schopnosti jednotlivců a komunit vědomě pečovat o životní prostředí.

Vyrostli jsme ze silného spojenectví lidí pečujících o přírodu napříč Evropou. Dodnes jsme součástí mezinárodního konsorcia Environmental Partnership Association (EPA).

Každý den nám pomáhají naplňovat naši vizi a misi desítky zaměstnanců, expertů i dobrovolníků. Někteří jsou s námi chvíli, jiní i celou dekádu nebo dvě.

Jsme na ně právem hrdí. Vedle skvělých kolegů a kolegyň jsou často aktivní hybatelé změn ve svých komunitách, osobnosti veřejného života, inovátoři nebo aktivisté a aktivistky za lepší zítřky.

detail
Životní prostředí

Ornitologové budují na Josefovských loukách velkou soustavu tůní. Chtějí přilákat ohrožené druhy ptáků

Na Josefovských loukách u Jaroměře, ptačí rezervaci České společnosti ornitologické, vznikne za finanční podpory Norských fondů soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky – ptačník o velikosti 3 hektary. Ornitologové tak významně rozšíří již existující mokřad, který pomůže nejen vzácným ptákům, ale i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.
detail
Dobrá zpráva

Benefiční sbírka akce cihla zahájena za účasti Davida Krause a hlavního partnera HELUZ

V pondělí 2. srpna proběhlo v samém centru Prahy slavnostní zahájení 22. ročníku sbírky AKCE CIHLA na podporu důstojného bydlení a života lidí s mentálním postižením. Letos sbírku zahájil zpěvák a herec David Kraus společně s partnery akce. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je hlavním partnerem této akce již šestým rokem.
detail
Životní prostředí

Čapí problém v Oseku na Rokycansku pokračuje

Základní škola v Oseku na Rokycansku / www.zs-osek.cz / je normální „vesnickou“ školou ovšem s tím rozdílem, že zde několik let hnízdí na komíně kotelny čáp bílý a to s různými úspěchy či neúspěchy. Před pár lety vznikl nápad vytvořit projekt na sledování průběhu jeho hnízdění. Až potud by na tom nebylo nic divného, kdyby se do jeho průběhu nechtěl aktivně zapojit člověk.
detail
NEZISKOVKA

ACET ČR, z. s.

ACET je mezinárodní organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET ČR, z.s. je členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 zemích (Bělorusko, Burundi, DR Kongo, Chorvatsko, Česká republika, Indie, Severní Irsko, Republika Irsko, Jersey, Kazachstán, Kyrgystán, Nigerie, Rusko, Skotsko, Slovenská republika, Slovinsko, Jižní Afrika, Tádžikistán, Thajsko, Ukrajina, Uganda, Uzbekistán a Zimbabwe). ACET ČR, z.s. spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárod-ními úřady na zlepšení politiky, jak zabránit šíření HIV/AIDS. Na školy nabízí preventivní program "Zvol si život", který je certifikovaný MŠMT (02/17/1/CE).

ACET ČR, z.s. vyvíjí následující činnost

 • práce s dětmi a mládeží
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
 • poskytování poradenství
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • realizace přednášek
 • příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
 • tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
 • publikační činnost
 • podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
 • charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným mladým lidem v ČR i v zahraničí
 • zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa
 • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
 • konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
 • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace

ACET založil Dr. Patrick Dixon v roce 1988 ve Spojeném království, protože chtěl prakticky a se zájmem reagovat na problematiku AIDS. Dnes naleznete nezávislé programy ACET ve více než 20 zemích, které spolu spolupracují v rámci dynamicky rostoucí mezinárodní ACET Aliance. Tato aliance je skupina nezávislých organizací po celém světě, které pracují na tom, aby klesal počet HIV pozitivních, pečují o ty, kteří HIV/AIDS byli a jsou nějak ovlivněni, a podporují tzv. AIDS sirotky.

Každý národní vedoucí je vykazatelný Správní radě a je zodpovědný za národní programy a jejich financování. Aktivity mnohých z těchto organizací už překračují hranice a mají mezinárodní dopad.

V mnoha zemích se šíření HIV vymklo kontrole. Ocitli jsme se v časové tísni, abychom zachránili budoucí generace. Mnoho komunit v Africe bylo zdecimováno touto epidemií. V současné době očekáváme nárůst počtu nakažených v Indii, Rusku a Číně. AIDS ovlivnil rozvoj některých zemích v posledních dvou dekádách. Nelze očekávat, že přijde ekonomický růst, že zavlažovací projekty a projekty na dodávky pitné vody či mikroúvěry nejchudším přinesou do rozvojových zemí zázračné vysvobození z chudoby, pokud nebude ruku v ruce bojováno s fenoménem AIDS. AIDS je v mnohém podobný malomocenství (lepře). Znáte totiž v současnosti nějakou jinou nemoc, jejíž diagnóza by nemocnému člověku v některých komunitách způsobila bití či dokonce zabití? Dnes existuje antiretrovirová terapie, která prodlužuje život a jejíž dostupnost se zlepšuje. Nicméně - lék ani vakcína dosud nebyl vynalezen, a proto základní prioritou zůstává osvěta a prevence.

detail
NEZISKOVKA

Domov Sue Ryder, z. ú.

Jsme tu pro seniory a jejich rodiny. Dokážeme poradit a pomoci ve chvíli, kdy stáří začne přinášet starosti. Poznání toho, jak člověk žil, nám umožňuje nabídnout tu nejlepší možnou péči. Jde nám o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout.

Jdeme s Vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.

Registrované sociální služby:

 • Osobní asistence – služba, která přijde za vámi
 • Domov pro seniory – pobytová služba v Sue Ryder

Související služby:

 • Poradenství – nasloucháme, poskytujeme podporu, dáváme informace a rady
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek


Sue Ryder pomáhá seniorům od roku 1998. Zakládající organizací bylo Sdružení Sue Ryder, které stále funguje jako podpůrná organizace se členskou základnou bez zaměstnanců.
Sue Ryder sídlí v historické budově Michelského dvora, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1996 - 1998.

detail
NEZISKOVKA

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Aliance žen s rakovinou prsu, založená v roce 2002, sdružuje v současné době 47 pacientských organizací. Slouží jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Zároveň poskytuje metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných, vytváří projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu, sjednocuje snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu a zastupuje české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách.

Od roku 2009 je členem koalice Europa Donna a od roku 2016 European Cancer Patients Coalition.

V roce 2015 získala Aliance žen od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR hodnocení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

detail
Dobrá zpráva

Kopejte za seniory

Nezisková organizace Sue Ryder kope již 23 let za to, aby v Česku mohl každý důstojně zestárnout. Každý rok se k nám přidávají firmy, které kopou společně s námi. Dnem D letos bude 9. září! Do Tréninkového centra mládeže Strahov dorazí firmy, které na charitativním turnaji v malé kopané jistě předvedou skvělé sportovní výkony. Zvítězí jen jeden tým, ale medaili za filantropii a za pomoc pro seniory si zaslouží všichni.
detail
Zprávy neziskovek

Kdo mi pomůže?

Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové Pace a nabízí několik sociálních služeb pro handicapované, seniory, osoby v krizi nebo pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.cz potřebné informace a kontakty, zavolat, napsat nebo se osobně přijít podívat do Centra Klášter.
detail
Zprávy neziskovek

Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodících psů

Léto se již naplno přihlásilo a s ním velmi zajímavá akce - mistrovská soutěž lidí s postižením a jejich psích pomocníků, na kterou Vás srdečně zveme.
detail
NEZISKOVKA

Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Nabízíme v Brně komplexní doléčování lidem se závislostí na alkoholu, kteří absolvují režimovou protialkoholní léčbu a chtějí na sobě dále pracovat. Náš program slouží k podpoře dlouhodobé abstinence a také k úspěšnému zvládnutí případného relapsu.

Pobytový doléčovací program je určen pro lidi starší 18ti let. Podmínkou je minimálně tříměsíční režimová protialkoholní léčba a nástup k nám v den ukončení léčby. Smlouva se uzavírá na 8 měsíců
s možností prodloužení až na 2 roky. Doléčování zahrnuje terapeutický program a chráněné bydlení.

Součástí terapeutického programu je individuální a skupinová terapie, řešení sociálních záležitostí (hledání práce, dluhy, exekuce, soudy), docházení do zaměstnání, účast na setkáních Anonymních alkoholiků a volnočasové aktivity. Klientovi v procesu doléčování pomáhají terapeuti - psychologové a sociální pracovníci. Doléčování je dobrovolným rozhodnutím klienta; podmíkou je motivace, ochota na sobě pracovat a aktivně se zapojovat do programu.

detail
NEZISKOVKA

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Podrobnější informace o našich službách, organizačních jednotkách a aktivitách naleznete v dalších odkazech.

Máme přibližně 360 organizačních jednotek (pobočných spolků) v celé ČR. Pracovníci těchto regionálních organizačních jednotek vykonávají svou činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením většinou na dobrovolné bázi.

Naše organizace sdružuje přes 35 000 členů, především osob s tělesným postižením, ale i osob s jiným zdravotním postižením, rodinných příslušníků nebo sympatizantů.

Své služby (zejména pokud se jedná o registrované sociální služby) poskytujeme i jiným osobám z řad veřejnosti, bez ohledu na členství v naší organizaci.

detail
NEZISKOVKA

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

CEREBRUM realizuje nebo se podílí na realizaci řady projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na pomoc osobám po poranění mozku, šíření informací o této problematice mezi veřejností i na prosazování systémových změn v péči o tyto osoby na celostátní úrovni.

Sdružení založili v roce 2007 rodinní příslušníci osob, které utrpěly těžké poranění mozku. Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, fyzioterapeuta. Forma pomoci je neakutní péče formou individuálních a skupinových terapií.
Vydali jsme množství odborných studií a publikací. 

Naše cíle

Hlavním cílem je zvyšovat povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků poranění mozku a možnostech rehabilitace. Poskytujeme poradenství v této oblasti a mapujeme služby, které jsou určené lidem po tomto poranění. Také provádíme vlastní terapeutickou činnost a ergoterapii u klientů v domácím prostředí.

Naším velkým cílem kromě servisní činnosti je také změna systému v legislativě a prosazování změn v zákonech tak, aby byly odstraněny tyto nedostatky a zavedena cílená následná péče. Toto téma vnímáme jako společné s ostatními organizacemi a vítáme návrhy na společný postup směrem k zákonodárcům.

Proč jsme potřební 

Současný systém dlouhodobé péče o osoby po poškození mozku  je roztříštěný, je zde nedostatek rehabilitačních a doléčovacích lůžek.  Rehabilitace zahájená co nejdříve po příhodě má významný vliv při následné péči. Pro nedostatek služeb tak odcházejí tito lidé do psychiatrických léčebnách, nebo ústavů pro osoby s mentálním postižením. Tento typ zařízení jim nicméně nejsou ani určeny ani jim nejsou schopny nabídnout adekvátní pomoc. Pokud se rodina rozhodne o dotyčného pečovat sama, poskytnutá podpora nebo asistence je téměř nulová a postupně tak dochází k naprostému vyčerpání a mnohdy rozpadu těchto rodin. V současné době v České republice je velmi omezený počet možností specializované a ucelené rehabilitace. Cerebrum reaguje na tuto situaci a snaží se vytvářet systém následné péče v rozsahu a objemu jak dovolují aktuální přidělené dotace a finanční prostředky. Naše pomoc je z části hrazena také klientem.

Naši klienti

Našimi klienty jsou lidé po mozkové příhodě (iktus), po úrazech (nehody, pády při sportu a podobné) nebo s následky po léčbě zhoubných chorob. Snažíme se poskytovat pomoc a radu také rodině klineta, jeho pečovatelům a příbuzným.

detail